Traspàs comptable facturació de Rebuts i facturació a col·laboradors