Darrere del desenvolupament de Fast360, la nova solució de Gecose Software, hi ha tres anys d'intens treball d'I+D. Però hi ha més. D'entrada, més de tres dècades d'experiència en l'elaboració de solucions tecnològiques per a la mediació d'assegurances. I, per descomptat, una relació de confiança amb els nostres clients que ens han traslladat les seves necessitats, problemàtiques i il·lusions. El resultat és molt més que una solució tecnològica capdavantera, flexible i extremadament segura. És, a més, un nou concepte que automatitza al màxim la gestió administrativa i amb una clara orientació comercial. Sigui com sigui la grandària del teu negoci, Fast360 és la porta oberta a la veritable digitalització.

“Hem construït una plataforma que gestiona les necessitats de clients cada vegada més exigents i que demanden ofertes personalitzades que requereixen una integració de funcionalitats i una gestió basada en el risc i centrada en les persones com a elements clau de la base de dades”

— Joan Benet, CEO i director general de Gecose Software

El sector assegurador, a diferència d'altres sectors, fa anys que va iniciar un procés de digitalització que està especialment avançat en l'apartat de la gestió administrativa. No obstant això, fins i tot en aquest àmbit, queda molt terreny per recórrer. La veritable digitalització va molt més allà de l'eliminació del suport paper. Té a veure amb l'automatització de processos perquè els mediadors puguin dedicar més esforços a l'acció comercial. En aquest sentit, el suport de la tecnologia és fonamental per a aconseguir el propòsit de posar al client en el centre. Un objectiu compartit per la majoria de les empreses i, per descomptat, pels mediadors d'assegurances. Fast360 és el teu aliat per a aprofitar aquesta oportunitat per al futur de la teva empresa. 


Fast360 té un ampli ventall de possibilitats relacionades amb la gestió comercial. Disposa d'un Front Office Comercial que permet el seguiment de leads, gestió comercial, detecció d'oportunitats i tancament de vendes. Ofereix, a més, l'opció de generar propostes i projectes, realitzar tarifació online comparativa i emetre pòlisses mitjançant Avant2. Inclou també la gestió de campanyes comercials, el seguiment d'accions i el workflow de processos comercials.


Al marge de totes aquestes funcionalitats, hi ha un concepte clau en la manera d'estructurar la informació. Fast360 se centra en les persones i en els riscos que té contractats i els que no. D'aquesta manera, s'amplia l'univers de dades disponibles ja que s'inclou a totes les persones amb independència de si són clients, beneficiaris, prenedors, propietaris, …. Gràcies a aquesta informació podem retenir, fidelitzar i oferir noves cobertures a tots i complir l'objectiu de completar el cicle comercial.


Gecose se incorpora a la Fundación Auditorium del Colegio de Barcelona

Joan Benet, CEO de Gecose Software, y Francesc Santasusana, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona y de la Fundación Auditorium, han firmado el acuerdo por el que la tecnológica apoyará las actividades de formación de los mediadores barceloneses…

6 habilitats directives amb molt de futur

En un món ple de currículums brillants des del punt de vista acadèmic, cada vegada cobra més importància les habilitats personals. Es podria pensar que es tracta de qualitats innates, que es tenen o no