VIII. Serveis i eines d’Oficina Virtual

Nom de la Solució: Fast360 App i e-client

Descripció:

  • Accés a la informació des d’interface Web i/o APP especialitzada amb segmentació de dades per tipus d’Usuari/Col·laborador
  • Personalització de la informació que es mostra
  • Accés als grups de treball ‘Col·laboradors’ i/o accés a l’eina amb limitació de funcionalitat segons requeriments de la corredoria
  • Gestió documental corredoria-client i client-corredoria
  • Accés des de qualsevol dispositiu mòbil / tauleta
  • Integració d’agenda i calendari lligats a clients / pòlisses / companyies / col·laboradors
  • Integració interactiva de calendaris i correus externs

Segment I
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 10 empleats
Segment III
10 < 50 empleats
Fins a 2 UsuarisFins a 9 UsuarisFins a 48 Usuaris
Import Ajuda250 € / Usuari250 € / Usuari250 € / Usuari