VI.  Gestió de Processos

Nom de la Solució: Fast360 Gestió Administrativa ERP

Descripció:

• Connexió automàtica amb companyies asseguradores
• Automatització processos descarrega informació i càrrega en el sistema
• Parametrització comportament carrega de Clients, Pòlisses, Rebuts i Sinistres
• Automatització processos de correu
• Automatització processos de SMS / Whatsapp
• Automatització processos RGPD
• Automatització processos descarrega informació específica companyies asseguradores (PDF’s, informació client, pòlisses, rebuts, sinistres) i connexió en temps real.
• Sistema escalable des de corredoria d’1 usuari fins a associacions de corredories diferents amb i sense compartició de clients, amb estructura comercial complexa sense límit de nivells.
• Sense limitació del número companyies, clients, riscos, pòlisses, rebuts i sinistres.
• Automatització processos liquidació, facturació, remeses i rebuts manuals
• Automatització processos de generació de carteres de companyies i integració amb processos EIAC / CIM.
• Sistema SaaS amb actualització automàtica de versions i integració nous automatismes.
• Accés WebServices per a integració web especifiques
• Accés WebServices per a extracció de dades i interface amb ERP’s externs

Segment I
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 10 empleats
Segment III
10 < 50 empleats
Import Ajuda500 €2.000 €6.000 €