IV. Gestió de Clients

Nom de la Solució: Fast360 Gestió Comercial

Descripció:

• Manteniment clients i càrrega de dades de fonts externes a través de fitxers XML d’estructura estàndard o WebServices per a integració amb webs dedicades
• Segmentació de clients i potencials clients
• Assignació de riscos als diferents clients / potencials clients
• Segmentació per riscos coberts, riscos no coberts, riscos coberts per altres empreses
• Projectes de tarifació i cobertures per als riscos, de manera automatitzada o manual
• Ofertes i oportunitats de negoci basades en preus manuals o en projectes de tarifació, amb seguiment dels diferents estats (preparació, pendent preus companyies, presentada al client, pendent resposta, guanyada, perduda, posposada) i seguiment dels indicadors específics (preu màxim, preu mínim, probabilitat de guany, ofertes presentades, ofertes guanyades)
• Connexió automàtica amb eines de Gestió de Campanyes i Mailing
• Indicadors comercials
• Agenda i correu incorporat lligat al client per a seguiment automatitzat de l’activitat comercial
• Gestió documental lligada al client, al risc, al projecte i a l’oferta.
• Disseny Web Responsive
• Integració mitjançant Web

Segmento I
0 < 3 empleados
Segmento II
3 < 10 empleados
Segmento III
10 < 50 empleados
Importe Ayuda2.000 €2.000 €4.000 €