Enric Descarrega Sàbat

BRM BUSINESS RELATIONSHIP MANAGER

• Analista -Programador• 30 anys d’Experiència en projectes d’IT per al Sector Assegurador
• Àmplia Experiència com a Responsable Tècnic en Projectes i Consultoria de Negoci
• Expert en Disseny i posada en marxa de processos d’emissió de pòlisses
• Expert en Disseny de processos per a la gestió administrativa de les corredories
• Responsable Tècnic Projecte EIAC/CIM a Gecose Software
• Membre dels grups de treball de TIrea per al disseny i implantació d’EIAC
• Soci-fundador de Gecose Software