Així hem de preparar a la nostra plantilla per a la transformació digital

És fonamental la implicació de l’equip de col·laboradors i que rebi la formació adequada

Si volem tenir èxit en el procés de digitalització de la nostra empresa haurem de prestar una especial atenció a les necessitats formatives i a la implicació de la plantilla. Tots els experts en transformació digital asseguren que aquest és un punt clau.

Hi ha tres aspectes determinants per a enfocar correctament aquest procés amb l’equip de col·laboradors.

  • Lideratge

Com en qualsevol procés de canvi, existeix una resistència natural que és imprescindible vèncer perquè les coses progressin adequadament. Per a això és molt necessari que des de la direcció de l’empresa s’assumeixi el lideratge del procés. Amb determinació, amb actitud positiva i integradora i amb un missatge clar i una vocació divulgativa. És habitual contractar a un o més experts perquè aportin un coneixement específic sobre la digitalització, però això no ha de significar que el lideratge del procés de situï fora de l’equip directiu.  

  • Comunicació

La plantilla ha de sentir que forma part de la transformació digital de l’empresa i que el seu paper és fonamental. No és un concepte buit, és la pura realitat. La implicació dels col·laboradors és determinant per a transformar correctament els processos de l’empresa, definir necessitats i identificar oportunitats. És bàsic mantenir canals de comunicació oberts amb la plantilla perquè sigui partícip de com estan avançant i entengui el propòsit de l’empresa.

  • Capacitació

El tercer pilar és la capacitació de la plantilla perquè puguin desenvolupar i potenciar les seves habilitats. L’adquisició d’aquests coneixements és bàsica per a l’èxit de la digitalització de l’empresa i també una manera de reforçar la implicació de la plantilla en el procés. La millora individual és necessària per a l’èxit col·lectiu. En aquest sentit, és important identificar, probablement amb el suport d’un expert en la matèria, sobre quins són les necessitats de cada col·laborador.